Front Page

Elearning

Profesionalism     Inovație     Talent

Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu frecvenţă redusă (Centrul ID-IFR) este o structură a Facultăţii de Administraţie Publică în domeniul Ştiinţe Administrative care coordonează programele de studii universitare de licență - Învățământ la Distanță (ID) și de masterat cu Frecvență Redusă (IFR). În Facultatea de Administraţie Publică, programele de studii ID şi IFR sunt organizate în cadrul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă în domeniul Administraţiei Publice (Centrul ID-IFR), înfiinţat în baza Deciziei Rectorului SNSPA nr. 14/2011.

Lic

 

Programul de licență Administrație Publică la distanță este caracterizat prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice, activități de autoînvățare și autoevaluare, completate de activități specifice de tutorat, presupunând o combinație de activități educaționale și de cercetare la distanță și față în față.

 

 

 

 

Mas

Programele de masterat în Științe Administrative cu frecvență redusă sunt caracterizate prin activități dedicate mai ales unor cursuri de sinteză și pregătirii aplicative, programate în mod compact și periodic, presupunând prezența fizică în spațiul universitar a studenților și cadrelor didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice învățământului la distanță, precum cele realizate prin intermediul unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice.

 

 

Facultatea de Administrație Publică prin Centrul ID-IFR are un portofoliu de:

+615

studenți

5

programe de studii universitare

+2500

absolvenți