Centrul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (CID-IFR)

Centrul oferă studenţilor o experienţă academică de calitate prin susținerea învățării deschise cu mijloace educaționale online şi îi sprijină să-şi dezvolte abilităţi de soluţionare a provocărilor sociale, politice, economice şi tehnologice

3

Învăţământul la distanţă şi Învăţământul cu frecvenţă redusă se organizează în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică exclusiv în regim de finanţare cu taxă, aceasta fiind stabilită anual prin decizia Senatului SNSPA, la propunerea Consiliului Facultăţii de Administraţie Publică, împreună cu modalităţile şi termenele de plată ale taxei. Taxa de studii reprezintă contravaloarea tuturor serviciilor oferite studentului de către instituţia de învăţământ superior în cadrul programului de studiu.

Pentru atragerea mai multor candidaţi din mediul rural, din aceeaşi familie sau din aceeaşi organizaţie, Centrul ID-IFR acordă o reducere de 10% a taxei de şcolarizare.