7

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Administraţie Publică şi-a început activitatea, în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), ca Departament de Ştiinte Administrative (studii postuniversitare-masterat), conform H.G. nr. 183/20 martie 1991. Facultatea de Administraţie Publică (studii de licență) a fost înfiinţată şi funcţionează în structura SNSPA, începând cu anul universitar 1995-1996, conform H.G. nr. 542/21 iulie 1995, privind reorganizarea SNSPA. În urma procedurilor de acreditare, forma de studii academice postuniversitare de la Facultatea de Administraţie Publică a fost acreditată prin H.G. nr. 442/31 iulie 1998.

Din dorinţa de a contribui, prin modalităţi adecvate, la procesul de reformă al administraţiei publice româneşti, din anul universitar 2000-2001 s-au organizat şi programe de învăţământ la distanţă și cu frecvență redusă în domeniul administraţiei publice care oferă posibilitatea formării iniţiale şi continue a funcţionarilor şi angajaţilor publici din administraţia publică centrală şi locală.

În prezent, Facultatea de Administraţie Publică are organizat Centrul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (CID-IFR) în cadrul căruia sunt toate programele de la aceste forme de învățământ, și anume:

Programele de studii universitare în domeniul Științe Administrative au fost înființate ca urmare a cerințelor crescânde pentru acest profil, în urma modificării contextului socio-economic și au fost acreditate, pentru ambele forme de învățământ (cu frecvență și la distanță sau cu frecvență redusă), de către Asociația Europeana de Acreditare a Programelor în Administrație Publică (EAPAA, Olanda), precum și de Agenția Română de Asigurare a Calității pentru Învățământul Superior (ARACIS, România). SNSPA s-a bucurat încă de la începuturile procesului de acreditare naţională de calificativul ”grad de încredere ridicat”. Ultima vizită ARACIS la Centrul ID-IFR a avut loc în 2023.