16

Activităţi specifice ID

Activităţi de tutorat (AT): Coordonatorul de disciplină / Tutorele îndrumă studenții pe parcursul semestrului în mod individual și în grup, prin întâlniri directe (față în față sau online pe Webex și campusul virtual). În fiecare semestru sunt programate cel puțin două întâlniri directe pentru fiecare disciplină.

Teme de control (TC): Temele de control se realizează de către studenţi și ulterior sunt încărcate în campusul virtual astfel încât tutorele să aibă acces la material. Materialul încărcat poate fi în format text și/sau audio și/sau video, în funcţie de cerinţa tutorelui. TC sunt discutate în cadrul activităţilor online şi sunt evaluate de tutore.

Activităţi aplicative asistate (AAA): Activităţile asistate sunt echivalentul orelor de laborator sau proiect de la IF(zi) şi sunt atât directe, cât şi online. În cadrul acestora se pune accent pe utilizarea computerului şi softurilor de specialitate. 

Activităţi online: Activitățile online sunt activități de suport al studenților în procesul de instruire, care se desfășoară exclusiv în mediul virtual, prin întâlnirea dintre tutore și studenți prin intermediul campusului virtual (www.apcampus.ro). 

Studiu individual/Autoinstruirea (SI/AI): Orele de curs de la forma IF(zi) sunt compensate de studiul individual facilitat de resursele puse la dispoziţia studenţilor de la ID prin intermediul campusului virtual.

Practică: Practica are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de studenţi în cadrul programului de instruire. Practica se desfăşoară cumulat în semestrul II pe parcursul a 11 zile lucrătoare şi se poate organiza la locul de muncă, dar într-un compartiment distinct. 

Activităţi specifice IFR

Seminar față în față (SF): Coordonatorul de disciplină / Tutorele îndrumă studenții pe parcursul semestrului în mod individual și în grup, prin întâlniri directe (față în față sau online pe Webex și campusul virtual). În fiecare semestru sunt programate cel puțin două întâlniri directe pentru fiecare disciplină.

Seminar în sistem de tutorat (ST): Activitațile se realizează pe parcursul semestruli prin intermediul platformei eLearning (www.apcampus.ro). În fiecare semestru sunt programate cel puțin două întâlniri online pentru fiecare disciplină. 

Activităţi aplicative asistate (AAA): Activităţile asistate sunt echivalentul orelor de laborator sau proiect de la IF(zi) şi sunt atât directe, cât şi online. În cadrul acestora se pune accent pe utilizarea computerului şi softurilor de specialitate. 

Activităţi online: Activitățile online sunt activități de suport al studenților în procesul de instruire, care se desfășoară exclusiv în mediul virtual, prin întâlnirea dintre tutore și studenți (chat) prin intermediul platformei www.apcampus.ro.  

Studiu individual/Autoinstruirea (SI/AI): Orele de curs de la forma IF(zi) sunt compensate de studiul individual facilitat de resursele puse la dispoziţia studenţilor de la IFR prin intermediul campusului virtual.

Practică: Practica are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de studenţi în cadrul programului de instruire. Aceasta se desfăşoară cumulat în semestrul II pe parcursul a 18 zile lucrătoare şi se poate organiza la locul de muncă, dar într-un compartiment distinct.