Admitere-Studii de licență (ID)

ADMITERE 20247

În perioada 8 iulie 2024 (ora 08:00) - 19 iulie 2024 (ora 14:00), accesează platforma de admitere online și deschide un cont de utilizator.

Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet.

Condiţii de admitere

Admiterea la programele de studii universitare ale Facultății de Administrație Publică - SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

Media de concurs: Media examenului de Bacalaureat, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de media la limba română de la examenul de Bacalaureat și a mediei de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, în caz că egalitatea persistă.

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, la olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi/sau premiul I la olimpiade naţionale, finanţate de Ministerul Educaţiei) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, în instituţiile de învăţământ superior de stat şi, respectiv, cu taxă, în instituţiile de învăţământ superior particulare sau confesionale. Instituţiile de învăţământ superior pot corela prin regulamentul propriu disciplinele şcolare la care au fost obţinute premiile cu domeniile de studii pentru care se organizează admiterea la studii.

Calendarul admiterii online la Facultatea de Administrație Publică:
 • Înscrieri online: 8 iulie 2024 (ora 08:00) - 19 iulie 2024 (ora 14:00);
 • Afișarea rezultatelor finale (candidați admiși pe locurile alocate de la buget, taxă, listă de așteptare): 23 iulie 2024;
 • Înmatricularea candidaților admiși: 24 - 25 iulie 2024;
 • Înmatricularea candidaților declarați admiși din listele de așteptare: 26 și 29 iulie 2024.
Documentele necesare înscrierii

Asigură-te că ai la îndemână toate actele de care vei avea nevoie pentru a completa câmpurile obligatorii (Poți încărca în platforma de admitere documentele, în format *.pdf, *.png sau *.jpeg/jpg). Fotografiază sau scanează următoarele documente necesare înscrierii:

 • certificatul de naștere,
 • cartea de identitate,
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
 • diploma de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii de liceu promoţia 2024 pot încărca adeverinţa care atestă promovarea examenului, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.
 • documente care demonstrează încadrarea candidatului în una din categoriile speciale: olimplici naționali sau internaționali, proveniți din centrele de plasament, absolvenți de licee din mediul rural, candidați de etnie romă, candidații aflați în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie , (document scanat sau fotografie a documentului),
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.

Numărul locurilor scoase la concurs 2024

Taxe 

Taxa de înscriere la concursul de admitere80 de lei

Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare ID: 3600 lei/an (rata 1: 1200 lei - până la 31 octombrie 2024 (cu excepția anului I, când se va plăti în același timp cu taxa de înmatriculare); rata 2: 1200 lei - până la 10 ianuarie 2025; rata 3: 1200 lei- până la 15 mai 2025).

Cont Facultatea de Administrație Publică învățământ la distanță (ID): RO77BRDE445SV12221584450

Etapele admiterii online la Facultatea de Administrație Publică 

Echipa noastră de admitere va fi disponibilă permanent (în timpul programului de lucru) pentru orice întrebare cu privire la procesul de admitere online. Ne poți contacta la admitere@administratiepublica.eu sau la telefon: 0723.211.963. Succes!

 1. Informarea
  Consultă lista programelor de studii universitare de licență ale Facultății de Administrație Publică.
 2. Înscriere online
  În perioada 8-19 iulie 2024, accesează platforma de admitere online, deschide un cont de utilizator. Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet.
 3. Confirmă-ți locul și înmatriculează-te
  Urmărește permanent calendarul admiterii și website-ul Facultății de Administrație Publică. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă la Facultatea de Administrație Publică, confirmă locul la programul de studii la care ai fost admis(ă) și înmatriculează-te.

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși.

Mult succes!