Activitatea didactică din cadrul Centrului ID-IFR este structurată conform normelor legale, metodologiilor, regulamentelor și procedurilor interne ale SNSPA. Regulamentele stipulează clar condițiile de admitere, activitatea profesională, drepturile și obligațiile studenților, evaluare, reevaluare și promovarea cursurilor, modalitatea de utilizare a documentației aferente (de exemplu, fișe de disciplină), precum și logica sistemului de credite transferabile asociate disciplinelor. Sunt descrise, de asemenea, acţiunile şi evenimentele care pot interveni pe parcursul pregătirii academice, precum condițiile de întrerupere sau reluare a studiilor, sistemul de recompense (burse), sancțiunile impuse în cazuri de fraudă academică (acestea mergând până la exmatriculare) și procedurile de urmat în cazuri excepționale. În ceea ce privește recompensele, la nivelul SNSPA a fost creată bursa de sprijin pentru tinerii proveniți din centre de plasament, iar la nivelul Facultăţii bursa de performanţă ştiinţifică „Lucica Matei” care pot fi accesate inclusiv de studenţii ID-IFR. Normele interne ale Centrului ID-IFR pot fi accesate în campusul virtual al Facultății.