11

Studii universitare de licență

Specializarea: Administrație Publică

 

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă, astfel prin studiile universitare de licență - specializarea "ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ" urmărim să ajutăm studenții:

  • să devină LIDERI și să înțeleagă misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul;
  • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice;
  • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil;
  • INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului;
  • CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice;
  • COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale, europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituții ale Uniunii Europene) și internaționale, organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților.

Curricula universitară pentru specializarea "ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ" este organizată pe o durata de 3 ani (6 semestre cu 180 ECTS) și cuprinde, următoarele discipline, dar nu se rezumă la acestea*:

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Bazele constituționale ale administrației publice; Economie; Elemente de drept civil; Elemente de tehnologia informației; Limba străină (la alegere: limba engleză sau limba franceză); Sisteme politice și administrative; Statul și administrația publică în societatea modernă; Educație fizică.

Semestrul al II-lea: Drept administrativ I; Drept instituțional european; Elemente de e-administrație; Instituții fundamentale de drept civil pentru administrația publică; Limba străină (la alegere: limba engleză sau limba franceză); Logica acțiunii administrative; Practică; Educație fizică; Istoria administrației publice.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Administrarea finanțelor publice și a bugetului; Concepte fundamentale în sociologie; Drept administrativ II; Drept financiar și fiscal; Dreptul muncii și securității sociale; Management public; Metodologia cercetării în științele administrative.

Semestrul al II-lea: Contabilitatea instituțiilor publice; Dezvoltare durabilă și protecția mediului; Elemente de drept și administrarea afacerilor; Elemente de drept și răspundere penală în administrația publică; Managementul serviciilor publice; Practică; Relatii publice.

ANUL 3 (60 credite)

Semestrul I: Contencios administrativ; Tehnici și metode de formulare a deciziei publice; Etică și transparență; Legistică formală; Psihosociologia conducerii; Știința administrației publice; Politici publice

Semestrul al II-lea: Comunicarea în administrația publică; Deontologia funcționarului public; Dezvoltare și planificare urbană; Drept administrativ comparat; Management strategic; Politică și administrație publică; Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.

* Anual lista disciplinelor opționale poate fi modificată.