Studii universitare de masterat

Domeniul: Științe Administrative


Managementul Sectorului Public

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul planificării, organizării şi coordonării 12activităţilor din sectorul public şi utilizarea limbajului specific în comunicarea cu celelalte elemente ale mediului social global.     
 • Studiul managementului instituţiilor şi autorităţilor publice.
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor specifice organizării şi funcţionării autorităţilor publice.
 • Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru abordarea şi clarificarea situaţiilor nou create în procesul de asigurare a calităţii serviciilor publice.  
 • Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente şi datele specifice.
 • Utilizarea inovaţiei în procesul decizional din sectorul public aplicând metode calitative şi cantitative.
 • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme  şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ.
 • Aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor complexe de evaluare în procesul de conducere şi formularea de judecăţi de valoare.
 • Capacitatea de a conduce şi lucra în echipă aplicând tehnici mixte de evaluare a politicilor publice.
 • Elaborarea de proiecte  de cercetare complexe prin dezvoltarea abilităţilor de manager al unui proiect de investiţii şi de lucru în echipa de proiect. 
 • Realizarea unui plan de management public integrat al programelor și proiectelor instituționale.
ANUL 1 (60 credite)
Semestrul I: Bazele sectorului public; Drept administrativ al bunurilor; Marketing public; Managementul calității în sectorul public; Organizația publică și managementul resurselor umane. Semestrul al II-lea: Strategii de e-guvernare; Managementul organizațiilor non-profit; Analiza economică a deciziilor publice; Analiza comparativă în sectorul public; Principii si tactici de negociere.
ANUL 2 (60 credite)
Semestrul I: Resurse strategice de finanțare ale sectorului public; Auditul instituțiilor publice; Managementul financiar public; Metode cantitative și calitative de cercetare în sectorul public; Consultanța, elaborarea și evaluarea programelor în sectorul public; Cercetare științifică în științe administrative.

Semestrul al II-lea: Analiza politicilor publice pentru manageri; Etică și integritate academică; Managementul proiectului de investiții în sectorul public; Stagiu de elaborare a disertației; Practică de Specialitate.

13

Puterea Executivă și

Administrația Publică

 

 

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Aprofundarea conceptelor de bază referitoare la puterea executivă şi administraţia publică naţională şi înţelegerea sensului lor specific, a conexiunilor şi determinărilor sistemice dintre ele.
 • Studiul organizării şi funcţionării instituţiilor şi autorităţilor publice.
 • Expertiza de analiză şi diagnoză a proceselor şi fenomenelor specifice autorităţilor publice, elaborarea şi implementarea politicilor publice şi a instrumentelor financiare ale guvernării.
 • Utilizarea superioară a argumentaţiei pentru a analiza fapte, tendinţe şi modele în societatea publică.
 • Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente şi datele specifice
 • Utilizarea inovaţiei în procesul decizional din sectorul public aplicând metode calitative şi cantative
 • Capacitatea de a elabora şi aplica politicile, reglementările şi instrumentele legale la situaţii sociale concrete în domeniul administraţiei publice
 • Aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor complexe de evaluare în procesul de conducere şi formularea de judecăţi de valoare
 • Elaborarea de proiecte  de cercetare complexe prin dezvoltarea abilităţilor de manager al unui proiect de investiţii şi de lucru în echipa de proiect.
 • Capacitatea de înțelegere a fluxurilor informaționale puterea executivă-administrația publică. 
 • Utilizarea documentelor de planificare a resurselor guvernamentale.
 • Utilizarea tehnologiei informatice de management pentru creșterea funcționalității instituționale și eficientizarea activităţilor din sectorul public.

Programul masteral analizează din perspectiva juridică, administrativă și economică sistemul puterilor publice și al structurilor corespunzătoare acestora.
Masteranzii studiază fenomenele administrative, în complexitatea lor, raporturile dintre puterile în stat, modalitățile de conducere și gestiune a instituțiilor și autorităților spațiului public.

Masteratul Puterea Executivă și Administrația Publică pune un accent deosebit pe formarea unor competențe practice de administrare a organizațiilor și instituțiilor publice, alături de pregătirea teoretică adecvată.

ANUL 1 (60 credite)
Semestrul I: Analiza sistemelor administrației publice; Dreptul mediului și dezvoltare durabilă; Instituții de drept financiar; Structuri, mecanisme și instituții administrative; Teoria administrației. Semestrul al II-lea: Administrația publică și dreptul de proprietate; Autonomie locală; Instituții europene; Practică de specialitate.
ANUL 2 (60 credite)
Semestrul I: Contabilitate și audit public; Instrumente financiare ale guvernării; Practici decizionale în administrația publică; Administrația publică și puterea procedurilor; Cercetarea științifică în științe administrative.

Semestrul al II-lea: Managementul resurselor umane în administrația publică; Politici publice sectoriale; Tehnologia informației în administrația publică (e-administrație); Etică și integritate academică; Stagiu de elaborare a disertației.

Spațiul Public European

Specializarea "Spațiul Public European a fost lansată în anul 2002 cu sprijinul Uniunii Europene și a Programului JEAN MONNET. Este singurul program masteral din Facultatea de Administrație Publică și din SNSPA cu cele mai multe cursuri JEAN MONNET ("Politici ale Uniunii Europene și reforma managementului public" și "Extinderea spre est a spațiului administrativ european", titular: Prof.univ.dr. Lucica Matei). Programul este realizat în parteneriat cu Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană din cadrul SNSPA.

Dobândește cunoștințe privind organizarea, funcționarea și reforma 14Uniunii Europene, politicile economice, financiare, monetare și sociale ale Uniunii Europene.

Înțelege arhitectura de securitate europeană și implicațiile ei asupra extinderii spre Est a spațiului administrativ european.

Dezvoltă cu succes o carieră în Parlamentul European, Comisia Europeană, Comitetul Economic și Social sau oricare altă instituție a Uniunii Europene.

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul Uniunii Europene şi utilizarea limbajului specific în comunicarea cu celelalte elemente ale spaţiului european.     
 • Studiul  politicilor Uniunii Europene.
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor specifice organizării şi funcţionării instituțiilor europene, precum şi a celor legate de cariera funcţionarului european.
 • Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru abordarea şi clarificarea situaţiilor nou create în procesul bugetar european şi al auditului instituţiilor europene.
 • Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente şi datele specifice referitoare la Politica Europeană de Securitate şi Apărare şi Politica Europeană de Securitate Comună.
 • Utilizarea inovaţiei în procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene aplicând metode calitative şi cantitative.
 • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor referitoare la sistemele europene de guvernare, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice din mediul social european şi  de a rezolva creativ probleme.
ANUL 1 (60 credite)
Semestrul I: Organizații internaționale; Managementul proiectelor europene; Politica regională a Uniunii Europene; Structuri, mecanisme și instituții administrative ale Uniunii europene; Comunicare interculturală. Semestrul al II-lea: Control financiar și audit public în Uniunea Europeană; Economie europeană; Politici ale Uniunii Europene și reforma managementului public; Proces bugetar și fiscalitate europeană; Practică de Specialitate.
ANUL 2 (60 credite)
Semestrul I: Imagine instituțională în Uniunea Europeană; Politici publice și guvernanță europeană; Politici sociale europene; Sisteme europene de guvernare; Cercetare științifică în științe administrative.

Semestrul al II-lea: Extinderea spre est a spațiului administrativ european; Politica de vecinătate a UE: Parteneriatul Estic și Balcanii de Vest; Provocări la adresa securității transatlantice; Etică și integritate academică; Stagiu de elaborare a disertației.

15

Studii Administrative   Europene

  Învață despre statele și organizațiile europene și euro-atlantice.

  Dobândește cunoștințe relevante pe piața forței europene de muncă și     dezvoltă capacitatea de analiză critică.

 

Beneficiază de o pregătire adaptată la standardele și exigențele organizațiilor europene și euro-atlantice.

Analizează multidisciplinar istoria, sistemul social, politic, economic și cultural al statelor europene.

Cercetează din perspectivă comparată dezvoltarea sustenabilă, managementul financiar, performanța sectorului public, implementarea drepturilor omului, politicile publice și buna guvernare.

Studiază într-un mediu academic ancorat la realitățile europene contemporane, prin metode educaționale inovative.

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul planificării, organizării şi coordonării activităţilor din sectorul public şi utilizarea limbajului specific în comunicarea cu celelalte elemente ale mediului social global.     
 • Studiul managementului  instituţiilor şi autorităţilor publice.
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor specifice organizării şi funcţionării autorităţilor publice.
 • Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru abordarea şi clarificarea situaţiilor nou create în procesul de asigurare a calităţii serviciilor publice.  
 • Capacitatea de a realiza conexiuni transversale şi de a identifica relaţiile complexe dintre evenimente şi datele specifice.
 • Utilizarea inovaţiei în procesul decizional din sectorul public aplicând metode calitative şi cantitative.
 • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme  şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ.
 • Aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor complexe de evaluare în procesul de conducere şi formularea de judecăţi de valoare.
 • Capacitatea de a conduce şi lucra în echipă aplicând tehnici mixte de evaluare a politicilor publice.
 • Elaborarea de proiecte  de cercetare complexe prin dezvoltarea abilităţilor de manager al unui proiect de investiţii şi de lucru în echipa de proiect. 
 • Înțelegerea guvernării și a sistemelor administrative din perspectivă comparativă.
ANUL 1 (60 credite)
Semestrul I: Democrație și statul de drept; Management financiar și bugetar: analiză comparată; Organizatii internaționale; Teoria administrației; Dreptul administrativ european și al Uniunii Europene. Semestrul al II-lea: Drepturile omului – un sistem în evoluție; Economie europeană; Managementul proiectelor - design și implementare; Practică de specialitate.
ANUL 2 (60 credite)
Semestrul I: Dreptul internațional al migrației; Dreptul mediului și dezvoltare durabilă; Drept international al muncii; Tehnici de imagine; Politici publice comparate; Cercetare științifică în științe administrative.

Semestrul al II-lea: Evaluarea performanțelor în sectorul public; Politici ale Uniunii Europene și reforma managementului public; Procedură administrativă și bună guvernare europeană; Etică și integritate academică; Stagiu de elaborare a disertației.