orar2

Orare

Semestrul II, Anul universitar 2023-2024

Orarele sunt modificate/completate în timp real, vă rugăm să verificați linkul cât mai des.

Orare Licență ID

Orare Masterat IFR

Orarele se pot deschide după accesarea adresei instituţionale de e-mail (@administratiepublica.eu).


Taxe de studii

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei.

Taxa de înmatriculare: 100 lei

Taxa de școlarizare ID: 2900 lei/an (rata 1 - până la 31 octombrie 2023 (cu excepția anului I, când se va plăti o dată cu taxa de înmatriculare): 900 lei; rata 2 - până la 10 ianuarie 2024: 1000 lei; rata 3 - până la 15 mai 2024: 1000 lei).

*Pentru promoția 2021-2024 (ID) termenele de plată rămân cele menționate în contractul de studii încheiat, respectiv: rata 1 – până la 31 octombrie 2023; rata 2 – până la 31 ianuarie 2024; rata 3 – până la 31 mai 2024.

Taxa de școlarizare - IFR: 3300 lei (rata 1: 1100 lei 31 octombrie 2023 (cu excepția anului I, când se va plăti o dată cu taxa de înmatriculare); rata 2: 1100 lei 10 ianuarie 2024, rata 3: 1100 lei 15 mai 2024).

Alte taxe care sunt avute în vedere pentru desfășurarea activităților din cadrul Centrului ID-IFR se regăsesc aici

Taxele pot fi achitate în cont bancar, prin ordin de plată (OP) în contul facultăţii și vor fi trecute în OP, obligatoriu, următoarele informații: numele și prenumele studentului (conform documentelor de înmatriculare), programul de studii și forma de învățământ (AP-ID, MSP-IFR, PEX-IFR, SPE-IFR, SAE-IFR) și tipul taxei (taxă de școlarizare, taxă de mărire etc.).

Cont Facultatea de Administrație Publică, învățământ la distanță și cu frecvență redusă (ID/IFR): RO77BRDE445SV12221584450, deschis la BRD, filiala Victoria Bucureşti.


agenda

Structura anului academic 2023-2024

Anii 1 şi 2 studii de licenţă-ID şi anul 1 studii de masterat-IFR
Semestrul I
2 octombrie - 24 decembrie Activitate didactică
25 decembrie - 7 ianuarie  Vacanţa de iarnă
8 - 21 ianuarie Activitate didactică
22 ianuarie - 11 februarie Sesiune de examene
12 - 18 februarie Vacanţa intersemestrială
Semestrul II
19 februarie - 5 mai Activitate didactică
6 - 12 mai Vacanţa de primăvară
13 mai - 2 iunie Activitate didactică
3 - 23 iunie Sesiune de examene
2 - 22 septembrie Sesiune restanţe şi reexaminări

*Practica este inclusă în planul de învăţământ al semestrului. 

Anul 3 studii de licenţă-ID şi anul 2 studii de masterat-IFR
Semestrul I
2 octombrie - 24 decembrie Activitate didactică
25 decembrie - 7 ianuarie  Vacanţa de iarnă
8 - 21 ianuarie Activitate didactică
22 ianuarie - 11 februarie Sesiune de examene/finalizare studii
12 - 18 februarie

Vacanţa intersemestrială / Sesiune finalizare studii

Semestrul II
19 februarie - 5 mai Activitate didactică
6 - 12 mai Vacanţa de primăvară
13 mai - 2 iunie Activitate didactică
3 - 23 iunie Sesiune de examene
24 iunie - 7 iulie Sesiune finalizare studii
2 - 22 septembrie Sesiune restanţe şi reexaminări

*Practica este inclusă în planul de învăţământ al semestrului.